Prof. dr hab.
JAN PIETRUSKI

Wykład:

Rehabilitacja narządu żucia a zaburzenia TMD – diagnoza, leczenie i co dalej? Czy wszystko da się przewidzieć?

W proces leczenia skomplikowanych przypadków wymagających tzw. kompleksowej rehabilitacji narządu żucia zaangażowany jest zespół – lekarze różnych specjalności, higienistki, asystentki, technicy dentystyczni. Proces ten nierzadko zajmuje wiele miesięcy a nawet lat i co zrozumiałe – wymaga od pacjenta znacznych nakładów finansowych. Pacjenci po tak długotrwałej i kosztownej terapii oczekują, aby efekt leczenia trwał „wiecznie”, aby estetyka i funkcja zrekonstruowanego uzębienia trwały latami. Czy jest to możliwe? Czy rzeczywiści pacjenci po odtworzeniu utraconej funkcji narządu żucia mogą pozostać stabilni? Jakich komplikacji możemy się spodziewać w zależności od tego w jakim stanie był pacjent przed rozpoczęciem leczenia i jakiego typu leczenie zostało przeprowadzone? Wykład poruszy powyższe zagadnienia i przynajmniej częściowo wskaże na jakie komplikacje powinniśmy być przygotowani i w jaki sposób minimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Pfor. dr hab.
JAN PIETRUSKI

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskując w roku 1989 tytuł lekarza, a w 1992 lekarza dentysty. Specjalista protetyki stomatologicznej. W 1996 roku obronił pracę doktorską, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2019 roku został nominowany do tytułu profesora.

Jest współautorem ponad stu pełnotekstowych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, pięciu pozycji książkowych: „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”, „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”, „Regeneracja tkanek przyzębia” oraz „Okluzja w praktyce”. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została przetłumaczona na język rosyjski i doczekała się trzech wydań w Polsce i za granicą.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Monografie „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” oraz „Regeneracja tkanek przyzębia” została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia.

Prof. dr hab. Jan Pietruski prowadzi od wielu lat podyplomowe kursy dla lekarzy dentystów z zakresu implantoprotetyki, okluzji i kompleksowej rehabilitacji narządu żucia. W jego kursach uczestniczyło pomad 2000 lekarzy dentystów. Jest wykładowcą na konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami.

Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, redaktorem naczelnym polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry, wchodzi w skład rad naukowych różnych czasopism stomatologicznych.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Białymstoku Praktykę Stomatologiczną specjalizującą się w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.